Дневники
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.88 (4 Голоса)

Щоденник з навчальної практики

Щоденник навчальної практики - важливий документ. Це звіт студента за проведену ним роботу протягом всієї практики. Тому ведення щоденника навчальної практики для студентів обов'язкове. Щоденник пишуть всі студенти після кожного дня навчальної практики в позаурочний час і подають його викладачу в призначені ним години або наступний день заняття.

Викладач слідкує, щоб щоденник не був конспектом посібника і щоб не було переписування щоденника одним студентом у другого. Щоденник повинен мати творчий характер. Кожен студент на підставі набутих теоретичних знань коротко записує в щоденник те, що він вивчив на практичному занятті, аналізує окремі факти з будови, розміру, форми і топографії органів, порівнює ці дані з описом їх в підручнику, відмічає залежність та взаємозв'язок між будовою і функцією окремих органів.

Викладач систематично щоденно перевіряє зміст запису в щоденниках студентів, виправляє помилки, вказує на недоліки і виставляє оцінки за кожен день навчальної практики.

Найбільш типові помилки і недоліки в оформленні щоденників викладач аналізує разом з студентами всієї підгрупи для того, щоб інші студенти надалі не допускали їх.

Форма щоденника повинна бути простою і в той же час такою, щоб можна було записати всі питання, опрацьовані на практиці. Нижче подається примірна форма щоденника.

Примірна форма щоденника навчальної практики

П/п

Дата

Місце роботи

Зміст роботи

Оцінка і підпис викладача

         

В графі «зміст роботи» студент коротко описує все те, що він опрацював під час практики. В графі «оцінка і підпис викладача» після перевірки щоденника викладач записує зауваження як за зміст і Достовірність описаної роботи, так і за старанність студента підчас заняття.

При перевірці щоденника викладач повинен звертати увагу на правильність і чіткість опису виконаної роботи, на послідовність викладу, стиль і грамотність і навіть на каліграфію. Потрібно виправити допущені помилки, зробити короткий аналіз запису студента і поставити оцінку.

У випадку безграмотного і неохайного оформлення щоденника викладач повинен запропонувати студенту переписати щоденник за цей день і подати для повторної перевірки.