Программы практики
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Харківський національний аграрний університет Імені В. В. Докучаєва

Кафедра геодезії та планування

Сільських населених місць

Програма

Учбової практики з фотограмметрії

Для студентів III Курсу факультету

Інженерів землевпорядкування

За спеціальністю 6070904 Фах землевпорядкування та кадастр

Харків.

7 Мета практики

Учбова польова практика виконується з ціллю закріплення теоретичних знань, одержаних при вивченні теорії і виконанні лабораторно-практичних завдань з курсу „Фотограмметрія". За період практики студент повинен оволодіти практичними навиками праці з матеріалами аерофотозйомки для вирішення практичних задач в землеустрою, обліку земель і ін.

Види робіт і розподіл часу.

1.  Сільськогосподарське дешифрування знімків - 5днів.

2.  Корегування контурної частини плану землекористування за
матеріалами сільськогосподарського дешифрування - 5днів.

3.  Оформлення і здача технічного звіту - 2дня.

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Місце проходження учбової практики - учбово-дослідне господарство „Докучаєвське". Територія забезпечена фото геодезичним полігоном, аерофотоматеріалами і планово-висотним обгрунтуванням зйомки.

До початку роботи керівник практики проводить інструктаж щодо змісту практики, охорони праці і пожежної безпеки.

Характер праці на учбовій практиці передбачає індивідуальне виконання дешифрування 5-6 знімків по площі 200-ЗООга. Для цього організовуються бригади з 5-6 студентів з підрозділом на ланки з 2-3 студентів. Бригадир організовує виконання всіх робіт, що передбачає проходження практики. Бригадир і кожен студент несе особисту відповідальність за сохранність фотоматеріалів, Інструментів і приладів.

Всі матеріали після закінчення практики повинні бути оформлені згідно діючих норм і інструкцій. Захист учбової практики проводиться Індивідуально в складі бригади за складеним технічним звітом.

Оцінка за практику ставиться відповідно наступних показників:

1.  Освоєння технології польових і камеральних робіт.

2.  Вміння використовувати теоретичні знання на практиці.

3.  Якість роботи і оформлення документації.

4.  Дисципліна і активність при виконанні робіт.

І. Сільськогосподарське дешифрування аерознімків.

Порядок виконання

1.Одержання індивідуального завдання і інструментів. Камеральне вивчення об'єкта робіт.

2. Підготовчі роботи:

- оцінка фотограмметричної якості матеріалів, відмежування робочих площин, складення цифрового розміщення знімків;

-  одержання статистичних, інформаційних, картографічних даних;

-  складання схеми маршрутів польового дешиврування.

3.  Нанесення на знімки зони розміщення пунктів геодезичної основи. Складання абрисів на відповідні поворотні пункти меж землекористувань.

4.  Виконання польового дешифрування: додаткова зйомка контурів об'єктів, яких немає на знімках і, які є на місцевості.

5.  Креслення об'єктів і контурів на знімках згідно умовних знаків.

6.  Виконання самостійного контролю і зведень між знімками результатів дешифрування.

7. Оформлення технічної документації (робота всієї бригади), яка включає наступні роботи;

-  написання пояснювальної записки;

-  виготовлення схеми меж землекористувань;

-  виготовлення схеми маршрутів при польовому дешифруванні;

-  виготовлення абрисів на поворотні пункти і пункти додаткової зйомки
на нові об'єкти;

-  виготовлення технічної документації за формами Д-1 - Д-10, згідно
Існуючої Інструкції;

-  дешифрування аерознімків.

II Корегування частини плану землекористувань Фотограмметричними методами.

Кожна ланка визначає ступінь старіння частини плану і виконує корегування плану з використанням раніше дешифрованих знімків.

Опорними точками можуть бути взяті пункти геодезичної сітки, які знаходяться на знімках, плані, і на місцевості, а також контурні точки на плані, нанесені в період підготовки робіт для виконання корегування.

Порядок виконання робіт:

1.  Визначення ступеню старіння плану землекористування.

2.  Аналіз змін та визначення методу корегування.

3.  Розпізнавання опорних точок, визначення їх положення (прямі,
зворотні, комбіновані, засічки) побудова фототриангуляції або
геодезичними методами.

4.  Камеральне згущення опорної мережі на базі фотограмметричних
побудов - фототриангуляція.

5.  Корегування плану методами:

Оптичним (камера Клара); контактним копіюванням; графічним (побудова проектних сіток); оптико-механічним (УТП).

6.  Складання збірного плану.

7.  Оцінка якості виконання робіт

Здавання робіт:

По закінченню практики бригада здає технічний звіт, в якому повинні бути наступні текстові і графічні матеріали:

1.  Пояснювальна записка.

2.  Дешифрування:

Мета роботи, коротка характеристика вихідних матеріалів, спосіб дешифрування; порядок виконання робіт; точність дешифрування; абриси, документація.

4.  Способи корегування плану, оцінка якості.

5.  Висновки.

6.  Графічні матеріали:

Фототриангуляційний ряд. План землекористування. Польовий листок.

Література.

1.  Ильинский Н. Д., Обиралов А. И., ФостиковА. А. „Фотограмметрія й дешифрирование снимков". М.: „Недра", 1985.

2.  Обиралов А. И. „Дешифрирование снимков для целеи сельського хазяйства". М: „Недра" ,1982.

3.  Практикум по дешифрированию снимков (учебное пособие).М.: МИИЗ, 1978.

4.  Практикум по фотограмметрии (учебное пособие) М.: МИИЗ, 1978.

5.  Наставление по дешифрированию арзоснимков и фотопланов для целей сельского хозяйства в масштабах 1:10000 й 1:25000. М.:1972.

6.  Инструкция по дешифрированию азроснимков й фотопланов в масштабе 1:10000 й 1:25000 для целей землеустройства. М.: 1978.

7.  правила по технике безопасности при топографических работах. М.: «Геодиздат» 1973

8.  О. А. Дорожинський «Основи фотограмметрії" „Львівська політехніка" 2003.

Програму склав ст.. викладач Саєнко А. Ф.

Прорама схвалена на засіданні кафедри

10 Положення

Про конкурс на кращу „Студенську бригаду" Серед студентів III Курсу факультета інженерів землевпорядкування

Конкурс проводиться у період проходження учбової практики з Курсу „Фотограмметрія".

В конкурсі можуть приймати участь всі студенти III курсу ФІЗу, які з успіхом завершили вивчення теоретичного курсу з предмету „Фотограмметрія", допущені до проходження учбової практики і включені у склад студентської бригади.

Бригади, що приймають участь в конкурсі, змагаються між собою по досягненні наступних показників;

Повного і високоякісного виконання Програми практики в умовні строки;

Доброякісного відношення до праці, до дорученого завдання;

Точного виконання порядку користування аерофотоматеріалами під час проходження практики і режиму їх збереження;

Активної участі в громадській роботі бригади, курсу, факультету;

Не допускати ні одного пропуску занять без поважної причини, додержуватися встановленого режиму проходження практики;

Тримати робоче місце, прилади, довідкову літературу і ін. у зразковому порядку.

Звання „Краща бригада" надається комісією у складі завідувача кафедри, керівників практики і радою бригадирів.

 

ПАМ'ЯТКА

З охорони праці і техніки безпеки при виконанні

Аерофотогеодезичних робіт в час проходження

Учбової практики студентів III Курсу ФІЗу

З дисципліни „Фотограмметрія"

Особливості проведення польових робіт потребують дуже великої уваги стосовно питань охорони праці і точного виконання всіх встановлених норм та правил.

Польові умови потребують значного напруження фізичних сил, додержання дисципліни і моральної витримки.

В час проходження учбової практики виконувати встановлений розпорядок дня;

1.  витримувати встановлений 8-годинний робочий день, прийняття їжі (не менше трьох раз на добу), відпочинку, сна, переходів в час дешифрування аерофотознімків і т. ін.;

2.  не пити сиру воду (мати з собою термос або флягу з кип'ячною водою);

3.  добова потреба у воді повинна бути приблизно 35 гр. на 1кг здорової людини;

4.  після закінчення праці рекомендується мити тіло гарячою водою з милом, що знімає втому і надає бодрості;

5.  в час відпочинку не лежати на сирій землі;

6.  слідкувати за цілісністю шкіри лиця, рук, ніг - подряпини можуть стати місцем попадання в кров мікробів тяжких інфекційних захворювань;

7.  нормально спати - не менше 8 годин на добу.

Велике значення в збереженні здоров'я і працездатності мають захисні дії для організму - одяг, взуття, головні убори. Одяг повинен бути легким і свободним.

На випадок захворювання негайно звертатися до лікаря.

Склав старший., викладач.

Саєнко А. Ф.